Sản phẩm tiêu biểu
Máy chạy thận nhân tạo
Máy chạy thận nhân tạo
Liên hệ
Quả lọc thận Model NF-H
Quả lọc thận Model NF-H
Liên hệ
Quả lọc thận Model BG
Quả lọc thận Model BG
Liên hệ
Quả lọc thận Model NF-U
Quả lọc thận Model NF-U
Liên hệ
Băng dán che vị trí sau tiêm Elenban Shot
Băng dán che vị trí sau tiêm Elenban Shot
Liên hệ
Bộ sinh thường
Bộ sinh thường
Liên hệ
Bộ sinh mổ
Bộ sinh mổ
Liên hệ
Tã người lớn
Tã người lớn
Liên hệ
Eleban Prestat
Eleban Prestat
Liên hệ
Băng gạc tiệt trùng
Băng gạc tiệt trùng
Liên hệ
Áo choàng phẫu thuật
Áo choàng phẫu thuật
Liên hệ
Tấm trải thấm hút Alpha Drape
Tấm trải thấm hút Alpha Drape
Liên hệ
Tấm lót bàn khám
Tấm lót bàn khám
liên hệ
Máy nhuộm tự động mô & bệnh học
Máy nhuộm tự động mô & bệnh học
Liên hệ
Cassette nhựa
Cassette nhựa
Liên hệ
Khuôn đúc bệnh phẩm bằng thép
Khuôn đúc bệnh phẩm bằng thép
Liên hệ
Dao cắt tiêu bản
Dao cắt tiêu bản
Liên hệ
Lam kính nhuộm hóa mô
Lam kính nhuộm hóa mô
Liên hệ
Bộ bể nhuộm có hẹn giờ
Bộ bể nhuộm có hẹn giờ
Liên hệ
Soi chụp nhũ hoa tia hồng ngoại AKX-2000
Soi chụp nhũ hoa tia hồng ngoại AKX-2000
Liên hệ