046 680-7588
Hỗ trợ kinh doanh
Hỗ trợ kỹ thuật
Sản phẩm
Máy chạy thận HDF Online
Máy chạy thận HDF Online
Máy chạy thận nhân tạo TR 8000
Máy chạy thận nhân tạo TR 8000
Quả lọc thận Model NF-H
Quả lọc thận Model NF-H
Quả lọc thận Model BG
Quả lọc thận Model BG
Quả lọc thận Model NF-U
Quả lọc thận Model NF-U
Băng dán che vị trí sau tiêm Elenban Shot
Băng dán che vị trí sau tiêm Elenban Shot
Bộ sinh thường
Bộ sinh thường
Bộ sinh mổ
Bộ sinh mổ
Tã người lớn
Tã người lớn
Eleban Prestat
Eleban Prestat
Sản phẩm » Sản phẩm mới
Máy chạy thận HDF Online
Máy chạy thận HDF Online
Liên hệ
Máy chạy thận nhân tạo TR 8000
Máy chạy thận nhân tạo TR ...
Liên hệ
Quả lọc thận Model NF-H
Quả lọc thận Model NF-H
Liên hệ
Quả lọc thận Model BG
Quả lọc thận Model BG
Liên hệ
Quả lọc thận Model NF-U
Quả lọc thận Model NF-U
Liên hệ
Băng dán che vị trí sau tiêm Elenban Shot
Băng dán che vị trí sau tiêm ...
Liên hệ
Bộ sinh thường
Bộ sinh thường
Liên hệ
Bộ sinh mổ
Bộ sinh mổ
Liên hệ
Tã người lớn
Tã người lớn
Liên hệ
Eleban Prestat
Eleban Prestat
Liên hệ
Băng gạc tiệt trùng
Băng gạc tiệt trùng
Liên hệ
Áo choàng phẫu thuật
Áo choàng phẫu thuật
Liên hệ
Tấm trải thấm hút Alpha Drape
Tấm trải thấm hút Alpha Drape
Liên hệ
Tấm lót bàn khám
Tấm lót bàn khám
liên hệ