0246 680-7588
Hỗ trợ kinh doanh
Hỗ trợ kỹ thuật
Sản phẩm
Máy chạy thận HDF Online
Máy chạy thận HDF Online
Máy chạy thận nhân tạo
Máy chạy thận nhân tạo
Quả lọc thận Model NF-H
Quả lọc thận Model NF-H
Quả lọc thận Model BG
Quả lọc thận Model BG
Quả lọc thận Model NF-U
Quả lọc thận Model NF-U
Băng dán che vị trí sau tiêm Elenban Shot
Băng dán che vị trí sau tiêm Elenban Shot
Bộ sinh thường
Bộ sinh thường
Bộ sinh mổ
Bộ sinh mổ
Tã người lớn
Tã người lớn
Eleban Prestat
Eleban Prestat
Sản phẩm » Giải phẫu bệnh » Vật tư GPB
Cassette nhựa
Cassette nhựa
Liên hệ
Khuôn đúc bệnh phẩm bằng thép
Khuôn đúc bệnh phẩm ...
Liên hệ
Dao cắt tiêu bản
Dao cắt tiêu bản
Liên hệ
Lam kính nhuộm hóa mô
Lam kính nhuộm hóa mô
Liên hệ