Hợp tác đầu tư theo hướng:

1. Cho thuê máy cùng với Chủ đầu tư để phát triển Khoa, Trung tâm Thận nhân tạo…theo hướng hiện đại về Trang thiết bị, chuyên nghiệp về phong cách phục vụ – nâng cao chất lượng làm hài lòng người Bệnh chạy thận.

2. Hợp tác theo hướng mua máy thanh toán trả chậm – hỗ trợ Bệnh viện và các Trung tâm có mong muốn đầu tư để phát triển Thận nhân tạo.