Buồng cân bằng chamber

Xuất xứ: Nhật bản


Đặc điểm:

  • Đảm bảo cân bằng chính xác thể tích dịch vào và dịch ra
  • Duy trì cân bằng thể tích, độ chính xác thể tích
  • Không tiêu tốn điện năng, tuổi thọ bền lâu
  • Bảo dưỡng, sửa chữa đơn giản nhanh chóng

HOTLINE: 0902 830 088