Tình trạng bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tại Việt nam

Tình trạng thực tế 

Tỷ lệ bệnh nhân được điều trị thay thế thận tại Việt Nam là 378 người trên mỗi triệu dân. Trong đó, tỷ lệ điều trị thận nhân tạo là 309 người trên mỗi triệu dân. Số liệu này là thấp hơn so với trung bình trên thế giới (xung quanh 1000 người lọc máu trên mỗi triệu dân). Đến nay tỷ lệ bao phủ thận nhân tạo tuyến huyện mới đạt 35%, nhiều tỉnh thành đặc biệt là vùng cao chỉ có một đơn vị lọc máu.

Theo thống kê của Hội lọc máu Việt Nam năm 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *