Bơm siêu lọc (UF pump)


Đặc điểm:

  • Bơm quay ở tốc độ xung chính xác, bơm siêu lọc quay với tốc độ được cố định
  • Kiểm soát thể tích dòng dịch ra chính xác

HOTLINE: 0902 830 088