Bơm trộn dịch (Concentrate pump)


Đặc điểm:

  • Cơ cấu bơm piston
  • Vi xử lý vận hành điều chỉnh tốc bơm
  • Cảm biến quang giúp giám sát tốc độ vòng quay và nhận biết lỗi

HOTLINE: 0902 830 088